Hulp voor slachtoffers van de watersnoodramp

Hulp voor slachtoffers van de watersnoodramp

Ook in onze gemeente zijn mensen die flinke schade hebben opgelopen door het hoge water. En via via horen we steeds meer verhalen van mensen om ons heen die getroffen zijn. Via de diaconie proberen we mensen zo goed mogelijk te helpen: helpen schoonmaken en woonruimte zoeken, maar ook financiële hulp. 

Het is hartverwarmend om te merken dat wij hierin gesteund worden door mensen en kerken uit het land. Mensen nemen contact met ons op om te vragen of ze ons kunnen steunen. Wilt u ook een bijdrage geven? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL05 INGB 0003 7419 96 tnv Diaconie Ned. Geref. Kerk Maastricht, o.v.v. watersnoodramp. Wij zorgen ervoor dat dit terecht komt bij de slachtoffers binnen onze eigen gemeente, maar ook bij andere mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken.

Op dit moment kunnen we nog niet heel goed overzien wat voor hulpvragen er nog bij ons gaan binnenkomen, maar wij zullen ervoor zorgdragen dat uw giften besteed worden aan hulp voor slachtoffers van de watersnoodramp, hetzij rechtstreeks via onze eigen gemeente, hetzij via diaconieën van andere kerken en overige zorgverleners. 

Diaconie NGKv Zuiderkruis