Tijden van de diensten

In onze gemeente hebben we één dienst per zondag. Deze dienst begint om 10:00 uur en vindt plaats in de Waalse kerk, tenzij anders aangegeven.
In de omgeving van ons kerkgebouw is na 12:00 uur betaald parkeren.

DatumTijdVoorgangerLocatie/Opm.
29-11-202012.00 uurds. Jacob Glas/br. Evert StamhuisWaalse kerk, 1e advent, viering HA, reserveren nodig, zie hieronder
06-12-202010.00 uurds. Dick WesterkampWaalse kerk, 2e advent, reserveren nodig, zie hieronder
13-12-202010.00 uurds. Wilmer Blijdorp Waalse kerk, 3e advent. Reserveren nodig, zie hieronder
20-12-202010.00 uurds. Ben EikelboomWaalse kerk, 4e advent, reserveren nodig, zie hieronder

Reserveren

In dit kerkgebouw zijn, met in achtneming van de geldende Covid-19 regels, 30 plaatsen beschikbaar. Reserveren is dus noodzakelijk. Wilt u een dienst bezoeken klik dan op de knop hieronder.

Opm. Diensten zondag 29 november.
Om 10:00 uur is de doop-/belijdenis-/Avondmaalsdienst. In verband met het max. aantal van 30 plaatsen en een groot aantal te verwachten gasten voor deze dienst, is het niet mogelijk te reserveren voor deze dienst. Er is daarom door de kerkenraad besloten om  om 12:00 uur een 2e dienst te houden, waarin we met elkaar ook het H. Avondmaal zullen vieren. Hier moet wel voor gereserveerd worden via de knop hieronder.

Reserveer
Klik om te reserveren

Liturgie:

Wij zingen uit verschillende bundels zoals Gereformeerd Kerkboek, Liedboek, Evangelische liedbundel en Opwekking. Zowel de liederen als de Bijbelteksten (NBV) worden tijdens de dienst geprojecteerd.

Kindernevendienst:

Van basisschoolgroep 1-8 tijdens de dienst.
Zij worden verdeeld over 3 groepen, basisschoolgroep 1-3, 4-6 en groep 7-8. Er is dan een invulling van de kinder nevendienst, passend bij de leeftijdscategorie.
Iedere zondag, behalve tijdens de schoolvakanties.

Kinderoppas:

Tijdens de dienst

Koffiedrinken:

Er is helaas geen mogelijkheid om na de dienst nog samen iets te drinken.