De lezing is getiteld:¬†“Dordrecht & de Synode (1618-1619)”,¬†Geschiedenis van de oudste stad van Holland met bijzondere aandacht voor de broedertwisten binnen de calvinistische gemeenschap in het begin van de 17e eeuw. Meer info: Waalse_Kerk_dordrecht_lezing_2