De agenda ziet er als volgt uit: 1.     Inloop met koffie en vlaai (19.45 – 20.00 uur) 2.     Opening en gebed (20.00 – 20.10 uur) 3.     Mededeling com. huisvesting (20.10 – 20.15) 4.     Geloofsonderricht (20.15 – 20.50 uur) 5.     Emeritaat van …