Netwerk “Familie op Missie”

Enkele leden van onze gemeente houden zich gericht bezig met de opbouw van eenvoudige missionaire geloofsgemeenschappen. In de wijk Blauwdorp woont het gezin Van Dijk. Ze zijn in 2010 in de wijk gaan wonen om vriendschappen met de buurtbewoners op te bouwen en van daaruit een gemeenschap van mensen te vormen waarin het evangelie centraal staat. Inmiddels is het team uitgebreid met de families De Kraker en Schenkel. Binnenkort zal het gezin Laan de groep komen versterken. Het netwerk van betrokkenen is ook uitgebreider dan alleen mensen uit de wijk Blauwdorp.

De gezinnen leven met gezamenlijke ritmes. Er zijn momenten specifiek gericht op het ontdekken en vieren wie God is. Op sommige avonden staat met name gebed centraal. Samen eten en gastvrijheid zijn belangrijk. Verder organiseren de gezinnen regelmatig sociale activiteiten of feestjes om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Tevens komt het kernteam van de missiegemeenschap tweewekelijks bij elkaar om te groeien in discipelschap.

Verdere informatie

Tjerk en Anneke van Dijk zijn als zendingswerkers aangesloten bij de zendingsorganisatie European Christian Mission (ECM). Via ECM sturen ze drie tot vier keer per jaar een nieuwsbrief. Meer informatie over het werk van Tjerk en Anneke kunt u vinden op de site van ECM via deze link.  Ook kunt u zich daar abonneren op hun nieuwsbrief. Of neem rechtstreeks contact met Tjerk op, telefonisch via 06 45 45 88 33 of per e-mail.