NGKv Zuiderkruis te Maastricht

Heilig Avondmaal

Heilig avondmaal

In het avondmaal gedenken wij met dankbaarheid hoe onze Heer Jezus Christus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons heeft gegeven. Om de heiligheid van dit sacrament te bewaren, gebruiken we het Heilig Avondmaal alleen als we iedere dag opnieuw ons geloof en vertrouwen op Jezus Christus stellen, en daarvan in het openbaar belijdenis hebben afgelegd in de gemeente. Als gemeenteleden steunen wij elkaar daarin met bemoediging en aansporing.

Uitnodiging

We willen ook onze gasten uitnodigen om het Heilig Avondmaal met ons mee te vieren.

Ten eerste bent u altijd van harte welkom in onze eredienst, ook als u het avondmaal zelf (nog) niet kunt gebruiken.

Ten tweede nodigen we u uit om ook het brood en de wijn met ons delen als u:
Uw geloof en vertrouwen op Jezus Christus stelt, daarvan in uw eigen kerkelijke gemeente belijdenis hebt afgelegd en aanspreekbaar bent op uw leven met de Heer.