NGKv Zuiderkruis te Maastricht

Algemene info

Adres van de NGKv Zuiderkruis gemeente:

NGKv Zuiderkruis
“Waalse kerk”
Sint Pieterstraat 6
6211 JN Maastricht

Zie voor meer info over de aanvangstijden van de diensten en routeplanner de pagina Diensten

Liturgie:

Wij zingen uit verschillende bundels zoals Liedboek, Gereformeerd kerkboek, Evangelische liedbundel en Opwekking. Zowel de liederen als de bijbelteksten (NBV) worden tijdens de dienst geprojecteerd.
Werkgroep liturgie: Deze bestaat uit Myrthe de Jong, Rianne Siebenga en Ard van Veelen
U kunt contact met hen opnemen via email

Kindernevendienst:

Doordat wij door de Covid-19 maatregelen in een ander kerkgebouw kerken is er tijdelijk geen kindernevendienst.
Normaal is er kindernevendienst volgens onderstaand schema
Van kleuter – groep 8 tijdens de dienst.
Zij worden verdeeld over 3 groepen, basisschool groep 1-3, 4-6 en groep 7-8. Er is dan een invulling van de kindernevendienst, passend bij de leeftijdscategorie.
Iedere zondag, behalve tijdens de schoolvakanties

Contactpersoon: Marije Koelewijn.

Kinderoppas:

Voor kleine kinderen die nog niet naar de kindernevendienst gaan is er tijdens de dienst oppas.

Koffiedrinken:

In de regel iedere zondagmorgen na de dienst

Catechese

Groep 8 – 15 jaar
Groep 16+
voor de juiste avond/tijd kunt u contact opnemen met de scriba

Kringen en Pastoraat

Ieder gemeentelid is ingedeeld in een kring. Een opzet waarbij de gemeentekringen en het pastoraat gecombineerd worden.
In de kringen staat omzien naar elkaar en het samen groeien in geloof centraal. We zorgen ook voor de mensen die niet naar de kringbijeenkomsten (kunnen) komen.
Kringen met 1 Korintiërs 12:12 t/m 27 als uitgangspunt en kernwaarden.

Voor de indeling kunnen de gemeenteleden terecht op het Ledengedeelte

Orgelfonds

Ten behoeve van de kosten van het onderhoud van het orgel is er een apart onderhoudsfonds. Wilt u hier aan bijdragen dan kunt u een gift overmaken op de rekening van de kerk o.v.v. “Orgelfonds”

Verre Naasten en Zending

Verre Naasten

God bouwt Zijn kerk wereldwijd; in Hem zijn we wereldwijd verbonden.
India Mission | Verre Naasten is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de classis Dordrecht-Gorinchem en de provincies Zeeland, Brabant en Limburg rond mission-projecten in India.
2 op de 3 mensen wereldwijd kennen Jezus niet. Onze wereld heeft Jezus nodig. Jouw gemeente wil het geloof delen, wereldwijd. Daarom ondersteunen we samen lokale kerken en organisaties in India die daar volop mee bezig zijn, in woord en daad. En dat werkt! Zij weten wat er nodig is en welke aanpak het verschil maakt.
Bekijk de website van India Mission | Verre Naasten via www.indiamission.nl.

Zending

Jarenlang is de NGK gemeente Maastricht steunbiedende kerk geweest van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Leerdam, om zo het zendingswerk van Leerdam in het Nqutu-district in Zuid Afrika te ondersteunen.  In hetzelfde gebied werkten ook de kerken van Den Haag en Bunschoten/Spakenburg. In de loop der jaren kwam er meer en meer samenwerking zowel in het Nqutu-district als in Nederland. Het resultaat van die samenwerking was de oprichting van de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN). Veel van de steunbiedende kerken voor Leerdam, Den Haag en Bunschoten/Spakenburg werden lid van deze nieuwe vereniging. Onze gemeente werd ook lid van de NGZN.
Bekijk de website van NGZN via ngzn.org.

Scribaat:

Heleen Bakker-Maas

postadres: adres kerk
stuur de scriba een email

Diaconie:

Willy Kamps-Padding
Bankrekening diaconie: NL05 INGB 0003 7419 96 tnv Diaconie Ned. Geref. Kerk Maastricht
Indien de gift bestemd is voor een speciaal doel, dit svp apart vermelden.
stuur de diaconie een bericht

Vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoon seksueel misbruik
Ellen Besjes-van Dijke, neem contact op

Kerkelijk Bureau (voor adreswijzigingen, attestaties e.d.)

Ton Nolles (NGK) stuur een bericht
Hein Luth (GKv) stuur een bericht

Preekvoorziening:

Gertjan Kamps en Evert Stamhuis
stuur de preekvoorzieners een bericht

Verhuur en beheer kerkgebouw:

Margreet Smits-van Ingen
stuur een email
tel.: 06-53 17 89 65

Penningmeester:

Bram Alkema en Heleen Bakker-Maas
stuur de penningmeesters een bericht

Bankrekening Kerk:

NL16 INGB 0001 0573 23 t.n.v. NGKv Zuiderkruis te Maastricht

Webbeheerder:

Ton Nolles