Adres van de NGKv Zuiderkruis gemeente:

NGKv Zuiderkruis
“Waalse kerk”
Sint Pieterstraat 6
6211 JN Maastricht

Zie voor meer info over de aanvangstijden van de diensten en routeplanner de pagina Diensten

Vanwege de vakantiedrukte wijken we tijdens de zomervakantie uit naar een andere locatie. Vanaf 29 juli vinden de diensten plaats in de st. Petrus en Pauluskerk in Maastricht-Wolder. De diensten beginnen om 11 uur. Voor een routebeschrijving en het adres klikt u hier. Voor de kinderen is er crèche in het parochiehuis aan de Tongerseweg. Vanaf zondag 26 augustus kerken we weer in de Waalse kerk om 10:00 uur.

Liturgie:

Wij zingen uit verschillende bundels zoals Liedboek, Evangelische liedbundel en Opwekking. Zowel de liederen als de bijbelteksten (NBV) worden tijdens de dienst geprojecteerd.

Kindernevendienst:

Van kleuter – groep 8 tijdens de dienst.
Zij worden verdeeld over 3 groepen, basisschool groep 1-3, 4-6 en groep 7-8. Er is dan een invulling van de kindernevendienst, passend bij de leeftijdscategorie.
Iedere zondag, behalve tijdens de schoolvakanties

Contactpersoon: Marije Koelewijn.

Kinderoppas:

Voor kleine kinderen die nog niet naar de kindernevendienst gaan is er tijdens de dienst oppas.

Koffiedrinken:

In de regel iedere zondagmorgen na de dienst

Catechese

Groep 8 – 15 jaar
Groep 16+
voor de juiste avond/tijd kunt u contact opnemen met de scriba

Kringen en Pastoraat

Ieder gemeentelid is ingedeeld in een kring. Een opzet waarbij de gemeentekringen en het pastoraat gecombineerd worden.
In de kringen staat omzien naar elkaar en het samen groeien in geloof centraal. We zorgen ook voor de mensen die niet naar de kringbijeenkomsten (kunnen) komen.
Kringen met 1 Korintiërs 12:12 t/m 27 als uitgangspunt en kernwaarden.

Voor de indeling kunnen de gemeenteleden terecht op het Ledengedeelte

Orgelfonds

Ten behoeve van de kosten van het onderhoud van het orgel is er een apart onderhoudsfonds. Wilt u hier aan bijdragen dan kunt u een gift overmaken op de rekening van de kerk o.v.v. “Orgelfonds”

Zending

Jarenlang is de NGK gemeente Maastricht steunbiedende kerk geweest van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Leerdam, om zo het zendingswerk van Leerdam in het Nqutu-district in Zuid Afrika te ondersteunen.  In hetzelfde gebied werkten ook de kerken van Den Haag en Bunschoten/Spakenburg. In de loop der jaren kwam er meer en meer samenwerking zowel in het Nqutu-district als in Nederland. Het resultaat van die samenwerking was de oprichting van de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN). Veel van de steunbiedende kerken voor Leerdam, Den Haag en Bunschoten/Spakenburg werden lid van deze nieuwe vereniging. Onze gemeente werd ook lid van de NGZN. In totaal heeft de NGZN momenteel 32 lidkerken en er zijn 5 kerken donateur.

Scribaat:

Inge Laheij-Bosselaar

postadres: adres kerk
stuur de scriba een email

Diaconie:

Alma Wolhüter-Slabbert
stuur de diaconie een bericht

Vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoon seksueel misbruik
Ellen Besjes-van Dijke, neem contact op

Kerkelijk Bureau (voor adreswijzigingen, attestaties e.d.)

Ton Nolles (NGK) stuur een bericht
Hein Luth (GKv) stuur een bericht

Preekvoorziening:

Jaap & Heleen Bakker
stuur de preekvoorzieners een bericht

Verhuur Kerkgebouw:

Francis van der Mooren
stuur een email

Penningmeester:

Bram Alkema
stuur de penningmeester een bericht

Bankrekening Kerk:

NL16 INGB 0001 0573 23 t.n.v. Ned. Geref. Kerk van Maastricht te Maastricht
of
NL35INGB0002555728 t.n.v. Gereformeerde kerk Maastricht.

Webbeheerder:

Ton Nolles