Zuiderkruiskerk Maastricht

Onze activiteiten

Kerkdiensten

Vanaf 7 januari 2024 vinden de kerkdiensten van de NGK Zuiderkruis tijdelijk plaats in de Theresiakerk. Het adres is Theresiaplein 8, maar de ingang van de kapel bevindt zich aan de zijde aan de d’Artagnanlaan. Dit ligt op 5 minuten fietsafstand van ons eigen gebouw, de Waalse Kerk. Elke zondag is hier dienst om 10:00 uur. Van harte welkom!

Een plek van hoop en vrede
De reden voor dit tijdelijk onderkomen is de verbouwing van de Waalse Kerk. Deze eeuwenoude plek maken we klaar voor de toekomst, tot een plek van hoop, vrede en ontmoeting. Nieuwsgierig naar de plannen? Kijk dan op: www.waalsekerkmaastricht.nl

Er is elke zondag om 10:00 uur een kerkdienst op de (tijdelijke) locatie Theresiakerk.
Parkeren in de omgeving van ons kerkgebouw is gratis tot 12:00 uur. Na 12:00 uur is het betaald parkeren.

DatumVoorgangerOpmerkingen
21-7-2024br. Evert Stamhuiszomervakantie
28-7-2024ds. Roel Venderboschzomervakantie
4-8-2024br. Vincent Harriszomervakantie
11-8-2024ds. Jelle Knol, Hoornzomervakantie

De zondagse kerkdienst is een viering. We zingen samen, luisteren naar de betekenis van Gods Woord voor ons leven, en ontvangen de zegen van God. Wij zingen uit verschillende bundels zoals Gereformeerd Kerkboek, Liedboek, Evangelische liedbundel en Opwekking. Het zingen wordt begeleidt door verschillende instrumenten zoals piano, orgel, fluit, gitaar, en vaak meerdere instrumenten in een combo. Zowel de liederen als de Bijbelteksten (NBV) worden tijdens de dienst geprojecteerd.

De preken worden verzorgd door onze eigen pastor, predikanten van andere NGK kerken, mensen uit onze eigen gemeenschap, of door voorgangers uit andere christelijke kerken in de buurt. Tijdens de dienst is er oppas voor de allerkleinsten. De mensen van het welkomsteam kunnen je vertellen waar dat is in ons gebouw. Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst.

Na elke dienst is er tijd voor ontmoeting.

Kringen

Onze kerkelijke gemeente bestaat uit kringen. Dit betekent dat ieder lid is ingedeeld in een kleinere groep, de kring. In een kleinere groep is het makkelijker om andere mensen te leren kennen en het helpt om naar elkaar om te zien. De kring komt geregeld bij elkaar. Naast ontmoeting is er dan ook tijd om samen op zoek te gaan hoe je Jezus kunt volgen in de praktijk van alledag. Wil je kennismaken met onze kerk of met het geloof in Jezus Christus, dan is het meedoen in een kring misschien wel iets voor jou. Voor meer informatie kun je een berichtje sturen naar Marije Koelewijn

Geloofsonderwijs

Wij geven geloofsonderwijs in verschillende vormen. Graag stemmen wij de vorm van het onderwijs af op diegenen die onderwijs willen volgen. In de afgelopen jaren hebben wij het volgende onderwijs gegeven:

  • Alpha cursus: een cursus in de vorm van 10 groepsbijeenkomsten om kennis te maken met het christelijk geloof.
  • Geloofsonderwijs: 6 avonden over de kern van het geloof voor jongeren en jongvolwassenen
  • Geloofsonderwijs voor belijdende leden die naar verdieping van hun geloof verlangen.
  • Discipelschapscursus voor mensen die hun geloofskeuze willen maken en hun geloof in het openbaar willen belijden.

Dit onderwijs is ook toegankelijk voor studenten. Neem voor meer informatie contact op met de scriba.

Voor jongeren

Er is jeugdwerk ‘ICU’ voor jongeren van ca. 12 -18 jaar. ICU staat voor In Christ United en wil jeugd van Maastricht en omgeving bijstaan Jezus Christus aan te nemen en Hem te volgen. ICU wordt georganiseerd om de week op zaterdagavond. Tijdens een avond wordt er met alle jeugd samen iets gedaan èn gaan de jongeren uiteen in drie verschillende leeftijdsgroepen. ICU is verbonden aan een aantal plaatselijke kerken waarvan het Zuiderkruis er één is.

Zending

2 op de 3 mensen wereldwijd kennen Jezus niet. Onze kerkelijke gemeente wil het geloof delen, ook wereldwijd, want de wereld heeft Jezus nodig. God bouwt Zijn kerk wereldwijd; in Hem zijn we wereldwijd verbonden. Wij helpen het geloof wereldwijd te delen door de volgende zendingsprojecten te steunen:

Verre Naasten
India Mission | Verre Naasten is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de classis Dordrecht-Gorinchem en de provincies Zeeland, Brabant en Limburg rond mission-projecten in India. Samen ondersteunen we lokale kerken en organisaties in India die het geloof in Jezus Christus in woord en daad delen. En dat werkt! Lokale kerken en organisaties weten wat er nodig is en welke aanpak het verschil maakt. Bekijk de website van India Mission | Verre Naasten via www.indiamission.nl.

Nqutu/Sizanani
De Nederlands Gereformeerde Zendingsorganisatie NGZN zet zich in voor vier NGK-kerken in het Nqutu-district in KwaZuluNatal, Zuid-Afrika. Deze kerken zijn voortgekomen uit het zendingswerk van de NGZN, dat we al sinds lange tijd ondersteunen. Bekijk de website van NGZN via ngzn.org. De NGZN werkt voor ontwikkelingshulp samen met Stichting Sizanani.

Veilige kerk

Wij vinden het belangrijk om als kerk een veilige gemeenschap te zijn. We hebben daarvoor afspraken gemaakt. Vrijwilligers die leidinggeven aan anderen of voor anderen zorgen ondertekenen onze gedragscode. Ook vragen we van hen een Verklaring Omtrent Gedrag. Ons uitgangspunt is dat wij vrijwilligers spreken voordat we ze inzetten voor een bepaalde activiteit of project. Zo kunnen we wederzijds inschatten of de persoon en de werkzaamheden bij elkaar passen. Daarnaast hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen of meldingen van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Ook geeft de vertrouwenspersoon aandacht aan signalen en maakt bepaalde problematiek bespreekbaar. De vertrouwenspersoon adviseert de melder over eventuele vervolgstappen. Indien gewenst begeleidt zij of hij de melder daarbij. Ook kun je bij de vertrouwenspersoon terecht als je je zorgen maakt over mogelijk onveilige situaties.

Onze vertrouwenspersoon is Nienke Verkerk. Haar contactgegevens staan in het ledengedeelte.