Zuiderkruiskerk Maastricht

Onze activiteiten

Kerkdiensten

Elke zondag om 10:00 uur is een kerkdienst in de Waalse kerk.
Eén keer per maand is onze dienst live te volgen via ons YouTube kanaal NGK Zuiderkruis.
In de omgeving van ons kerkgebouw is op zondag na 12:00 uur betaald parkeren.

DatumTijdVoorgangerLocatie + Opmerkingen
28-05-202310:00 uurRon v/d SpoelWaalse kerk, Pinksterzondag, livestream. Kollektes: kerk en diaconie
04-06-202310:00 uurEd van HoofWaalse kerk, Kollektes: kerk en India
11-06-202310:00 uurEvert StamhuisWaalse kerk, Kollektes: kerk en IFES/Veritas
18-06-202310:00 uurRon v/d SpoelWaalse kerk, Viering HA, kollektes: kerk en diaconie

De zondagse kerkdienst is een viering. We zingen samen, luisteren naar de betekenis van Gods Woord voor ons leven, en ontvangen de zegen van God. Wij zingen uit verschillende bundels zoals Gereformeerd Kerkboek, Liedboek, Evangelische liedbundel en Opwekking. Zowel de liederen als de Bijbelteksten (NBV) worden tijdens de dienst geprojecteerd.

De preken worden verzorgd door onze eigen pastor, predikanten van andere NGK kerken, mensen uit onze eigen gemeenschap, of door voorgangers uit andere christelijke kerken in de buurt. Voor de allerkleinsten is er tijdens de dienst oppas. De mensen van het welkomteam kunnen u vertellen waar dat is in ons gebouw. Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst.

Na elke dienst is er tijd voor ontmoeting.

Kringen

Onze kerkelijke gemeente bestaat uit kringen. Dit betekent dat ieder lid is ingedeeld in een kleinere groep, de kring. In een kleinere groep is het makkelijker om andere mensen te leren kennen en het helpt om naar elkaar om te zien. De kring komt geregeld bij elkaar. Naast ontmoeting is er dan ook tijd om samen op zoek te gaan hoe je Jezus kunt volgen in de praktijk van alledag. Wil je kennismaken met onze kerk of met het geloof in Jezus Christus, dan is het meedoen in een kring misschien wel iets voor jou. Voor meer informatie kun je een berichtje sturen naar Marije Koelewijn

Geloofsonderwijs

Wij geven geloofsonderwijs in verschillende vormen. Graag stemmen wij de vorm van het onderwijs af op diegenen die onderwijs willen volgen. In de afgelopen jaren hebben wij het volgende onderwijs gegeven:

  • Alpha cursus: een cursus in de vorm van 10 groepsbijeenkomsten om kennis te maken met het christelijk geloof.
  • Geloofsonderwijs: 6 avonden over de kern van het geloof voor jongeren en jongvolwassenen
  • Geloofsonderwijs voor belijdende leden die naar verdieping van hun geloof verlangen.
  • Discipelschapscursus voor mensen die hun geloofskeuze willen maken en hun geloof in het openbaar willen belijden.

Dit onderwijs is ook toegankelijk voor studenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba.

Voor jongeren

Voor jongeren is er ICU.

Zending

2 op de 3 mensen wereldwijd kennen Jezus niet. Onze wereld heeft Jezus nodig. God bouwt Zijn kerk wereldwijd; in Hem zijn we wereldwijd verbonden. Onze kerkelijke gemeente wil het geloof delen, wereldwijd. Wij doen dat door de volgende zendingsprojecten te steunen:

Verre Naasten
India Mission | Verre Naasten is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de classis Dordrecht-Gorinchem en de provincies Zeeland, Brabant en Limburg rond mission-projecten in India. Samen ondersteunen we lokale kerken en organisaties in India die daar volop mee bezig zijn met het delen van het geloof in Jezus Christus, in woord en daad. En dat werkt! Lokale kerken en organisaties weten wat er nodig is en welke aanpak het verschil maakt. Bekijk de website van India Mission | Verre Naasten via www.indiamission.nl.

Nqutu/Sizanani
Onze kerk is ook lid van de NGZN. Dit is een vereniging die zich inzet voor het partnership met vier NGK-kerken in het Nqutu-district in KwaZuluNatal, Zuid-Afrika. Deze kerken zijn voortgekomen uit het Nederlandse Gereformeerde zendingswerk in Zuid-Afrika. Wij ondersteunen al lange tijd het zendingswerk in het Nqutu-district, wat al sinds 1950 wordt uitgevoerd door kerken die nu lid van de NGZN zijn. Bekijk de website van NGZN via ngzn.org.
De NGZN werkt daarnaast ook samen voor ontwikkelingshulp met de Stichting Sizanani.

Veilige kerk

Wij vinden het belangrijk om als kerk een veilige gemeenschap te zijn. We hebben daarvoor afspraken gemaakt. Vrijwilligers die leidinggeven aan anderen of voor anderen zorgen ondertekenen onze gedragscode. Ook vragen we van hen een Verklaring Omtrent Gedrag. Ons uitgangspunt is dat wij vrijwilligers spreken voordat we ze inzetten voor een bepaalde activiteit of project. Zo kunnen we wederzijds inschatten of de persoon en de werkzaamheden bij elkaar passen. Daarnaast hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen of meldingen van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Ook geeft de vertrouwenspersoon aandacht aan signalen en maakt bepaalde problematiek bespreekbaar. De vertrouwenspersoon adviseert de melder over eventuele vervolgstappen. Indien gewenst begeleidt zij of hij de melder daarbij. Ook kun je bij de vertrouwenspersoon terecht als je je zorgen maakt over mogelijk onveilige situaties.

Onze vertrouwenspersoon is Nienke Verkerk.