Zuiderkruiskerk Maastricht

Privacyverklaring

Over deze privacyverklaring
Voor de NGKv Zuiderkruis te Maastricht is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Deze privacyverklaring, die onderdeel is van de is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

De privacyverklaring bestaat uit een aantal onderdelen:

NGKv Zuiderkruis
De organisatie van NGKv Zuiderkruis is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken. De NGKv Zuiderkruis is een samenwerkingsverband van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt  Maastricht en de Nederlands Gereformeerde kerk Maastricht. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland en de Nederlands Gereformeerde kerken in Nederland bestaan uit lokale gemeenten. De gemeenten en haar diaconiën bezitten rechtspersoonlijkheid.