Zuiderkruiskerk Maastricht

Wat geloven wij?

Als gemeente willen we een ‘huis voor de ziel’ zijn. Een ruimte waar voor iedereen zonder onderscheid een plek is om zich te laten inspireren door God, de levende Bron, die met Zijn genade en liefde ons heeft aangeraakt. Bij de Levende God is iedereen welkom. Dat betekent dan ook dat wij naar het voorbeeld van Jezus Christus, elkaar liefdevol en zonder onderscheid of oordeel tegemoet treden. En dat we de dienende houding van Jezus Christus handen en voeten geven in de praktijk van ons leven.[1]

In de gemeente zorgen wij voor elkaar, ontmoeten we elkaar regelmatig en helpen wij elkaar om koers te vinden en te houden in het leven. Daarbij neemt het luisteren naar de woorden van de Bijbel een centrale plaats in. Onze gemeente is heel divers. Van allerlei leeftijden, vanuit verschillende hoeken van de samenleving en met verschillende tradities van geloven richten wij ons op wat ons samenbindt: het volgen van Jezus. Dat betekent niet dat we zelf zo perfect of succesvol zouden zijn. Integendeel, we zijn mensen die ontdekt hebben dat wij en het leven niet perfect of geweldig of maakbaar zijn. Wel hebben we gemeen dat we, door de Geest, op de een of andere manier de ontdekking hebben gedaan dat de Levende, God zelf, zich met ons inliet. En Jezus is voor ons van onschatbare betekenis geworden omdat hij persoonlijk gemaakt heeft dat de liefde van God groter is dan kwaad, gebrek of tekort. Dat geeft ons hoop en vertrouwen.[2]

Bij God is er altijd ruimte voor een nieuw begin en dat gunnen we aan iedereen. We proberen zo veel mogelijk mensen in onze omgeving te laten kennismaken met hoe goed het leven met Jezus is. Daarvoor zoeken we steeds vormen die passen bij de mensen van de 21ste eeuw, in al hun diversiteit.[3]

We zijn verbonden met mensen om ons heen in onze directe omgeving maar ook met christenen wereldwijd, en we proberen aan die verbondenheid telkens opnieuw inhoud te geven.

[1] * Psalm 103:8 – God is liefde

  • Lucas 15:11-32 – Iedereen is welkom bij de Vader
  • Romeinen 5:6-8 – Gods liefde die Hij in Christus heeft bewezen, is sterker dan onze zonde

[2] * Psalm 133 – Hoe goed kunnen we het met elkaar hebben binnen de kerkgemeenschap?

  • Johannes 19:23-27 – Onze verbondenheid met Jezus schept nieuwe banden.
  • Filippenzen 2:1-1-7 – Naar het voorbeeld van Christus vinden we de ander belangrijker dan onszelf

[3] * Jeremia 29:7 – We willen ons inzetten voor de bloei van de samenleving

  • Matteus 25:31-46 – Onze liefde voor Jezus wordt zichtbaar in concrete daden van hulp
  • 1 Petrus 3:17 – We willen het goede blijven doen ook als het ons wat moet kosten