NGKv Zuiderkruis te Maastricht

Wie zijn wij

De NGKv Zuiderkruis (samenwerking NGK+GKv) is een kleine gemeente die van harte de Here Jezus Christus wil dienen en Hem bekend wil maken, op grond van wat de Bijbel ons hierover leert.

Eén van de aantrekkelijke kanten van een wat kleinere gemeente is dat je elkaar snel leert kennen. Mensen kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Er is aandacht voor elkaar. Aandacht die zich vertaalt in zorg voor elkaar, waar dat nodig is. Hierbij nemen zowel jong als oud een waardevolle plaats in binnen de gemeente. Dit wordt onder andere vormgegeven in de kringen.

Centraal staat onze zondagse samenkomst, waarin we samen luisteren naar de betekenis van Gods Woord voor ons leven en de wereld waarvan we deel uitmaken.

Voor de preekvoorziening putten wij uit de rijke bron van predikanten uit het landelijke kerkverband, preeklezers uit onze eigen gemeente, of uit verschillende contacten die in de loop der jaren zijn opgebouwd met voorgangers uit andere kerkverbanden. 

Voor de allerkleinsten is er oppas en voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst.

Na elke dienst is er tijd voor ontmoeting, drinken wij een kopje koffie/thee/limonade met elkaar waarbij uiteraard ook gasten van harte welkom zijn. 

Een aantal keren per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, waarbij iedereen die van harte instemt met het Evangelie van Jezus Christus is uitgenodigd dit samen met ons te vieren.

Onze gemeente maakt deel uit van twee (landelijk) kerkverbanden, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.gkv.nl. En de Nederlands Gereformeerde Kerken. Meer informatie hierover is te vinden op: www.ngk.nl